Liaphen vWF:Ag

Katalogové číslo

120206

Název produktu

Liaphen vWF:Ag

Popis

LIAPHEN vWF:Ag souprava je určena pro imunoturbidimetrické stanovení antigenu von Willebrandova faktoru (vWF:Ag) v lidské citrátové plazmě při použití manuální nebo automatizované metody. Reagencie jsou v tekuté formě, připraveny k použití.

Výrobce

Hyphen-BioMed

Dokumenty

120206 Liaphen vWF Ag 122016.pdf Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  12. 2016

120206 LIAPHEN vWF Ag 122016.pdf  Typ:  bezpečnostní list  Aktusalizováno:  12. 2016