FIBRIPHEN 2

Katalogové číslo
CK572K

Název produktu
FIBRIPHEN 2

Popis
Reagencie pro stanovení fibrinogenu koagulační metodou dle Clausse, 6×2 ml.

Příbalový leták je k dispozici na vyžádání.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty
Fibriphen 25062015   Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 24. 06. 2015