BIOPHEN Heparin LRT 3×3

Katalogové číslo
221013

Název produktu
BIOPHEN Heparin LRT 3×3

Popis
Tekutá reagencie pro stanovení aktivity nefrakcionovaného heparinu (UFH), nízkomolekulárního heparinu (LMWH) a jim podobných látek chromogenní metodou v citrátové plazmě. Menší balení. Je vhodný též ke stanovení anti-Xa aktivity přímých inhibitorů FXa – rivaroxabanu (Xarelto) a apixabanu (Eliquis).

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

221013 BIOPHEN HEPARIN LRT 052018 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 05_18

221013 BIOPHEN Heparin LRT 3×3 ml 11092017 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  11. 09. 2017